Privacy Policy

Informatie over gegevensbescherming

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 27/01/2021.

Algemene informatie

De bescherming van persoonsgegevens is voor Easy Sanitary Solutions BV (ESS), Nijverheidsstraat 60, 7575 BK Oldenzaal, van groot belang. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend op basis van en binnen de reikwijdte van onze wettelijke bevoegdheden of met uw afzonderlijke verklaring van toestemming. De volgende paragrafen bevatten informatie over onze wettelijke bevoegdheden, behalve wanneer specifiek wordt verwezen naar de noodzaak van een verklaring van toestemming.

Dit hebben wij minimaal nodig voor het functioneren van onze website

Wanneer u onze webpagina’s oproept, verzamelen en bewaren wij tijdelijk de volgende gebruiksgegevens zodat u de pagina’s kunt gebruiken: identificatiekenmerken (uw IP-adres), gegevens over het begin, het einde en de aard van het gebruik, evenals gegevens over het type browser en besturingssysteem. Dit is een technische procedure die noodzakelijk is bij het openen van webpagina’s op het internet.

Website cookies

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

De persoonsgegevens die u vrijwillig ter beschikking hebt gesteld

Contactformulieren, e-mail en post

Wanneer u via contactformulieren op onze pagina’s, via e-mail of andere post vrijwillig persoonsgegevens aan ons overdraagt, zoals naam, titel, e-mail- of postadres, telefoonnummer, persoonlijke berichten enzovoort, slaan wij deze gegevens op en gebruiken deze om de betreffende aangevraagde diensten uit te voeren (bijvoorbeeld het toezenden van aangevraagde informatie, het beantwoorden van technische of overige vragen of het reageren op uw feedback over de website).

Aanvraagformulier

Via een sollicitatieformulier op onze website kunt u solliciteren naar werkzaamheden (bijv. een baan, een afstudeeropdracht, een stage) bij ESS. Wij zullen de door u via het formulier verstrekte persoonsgegevens (inclusief bijlagen bij documenten) doorgeven aan het bedrijf dat de vacature adverteert. Dit is uitsluitend bedoeld om de sollicitatieprocedure uit te voeren. Zodra wij uw persoonsgegevens hebben doorgegeven, zullen wij deze onmiddellijk verwijderen. Het bedrijf dat de functie adverteert, zal deze informatie binnen zes maanden na afronding van de sollicitatieprocedure wissen. Dit geldt telkens onder de voorwaarde dat er geen wettelijke verplichting bestaat om de gegevens langer te bewaren.

Nieuwsbrief

Als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, ontvangt u regelmatig informatie over het bedrijf Easy Sanitary Solutions en haar merken Easy Drain, Container en Mirror. Deze omvatten nieuwsbrieven met informatie over producten, webinars, verhalen, enz. De inhoud van de nieuwsbrief kan worden gepersonaliseerd en afgestemd op uw interesses. Deze personalisering is gebaseerd op de informatie die u met ons deelt. U kunt zich snel en eenvoudig uitschrijven voor deze nieuwsbrieven. Klik hiervoor op de link ‘Uitschrijven’ die in elke nieuwsbrief te vinden is. Indien u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar privacy(at)esspost.com.

Dealer Locator

Via het dealer zoeksysteem kunt u rechtstreeks contact opnemen met de door u geselecteerde dealer via hun website. Wij slaan geen persoonlijke gegevens op in dit proces. Wij identificeren de dichtstbijzijnde dealers op uw IP-adres. U kunt dan contact opnemen met de door u geselecteerde dealer via zijn website..

Gebruik van persoonsgegevens

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw persoonsgegevens binnen de beperkte reikwijdte van de wettelijke bevoegdheden uitsluitend voor marketingdoeleinden gebruiken. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming wordt u niet benaderd voor marketingdoeleinden (met uitzondering van onze nieuwsbrief). Wij verwerken en gebruiken de volgende persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt voor marketingdoeleinden op basis van en binnen de reikwijdte van de wettelijke bevoegdheden:
Groep van personen waartoe u behoort (bijv. uw hoedanigheid als klant of geïnteresseerde van Easy Sanitary Solutions), naam, titel, beroeps-, branche- of bedrijfsnaam, adres, e-mailgegevens, telefoonnummer en geboortejaar.

Uw persoonsgegevens zullen zonder uw uitdrukkelijke toestemming enkel gebruikt worden voor reclamedoeleinden binnen de strikte grenzen voorzien door de wet. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming wordt u niet per e-mail of telefoon benaderd voor reclamedoeleinden. Op basis van en binnen de reikwijdte van onze wettelijke bevoegdheden, verwerken en gebruiken wij de volgende persoonsgegevens die vrijwillig door u zijn verstrekt voor zover vereist (1) voor reclamedoeleinden voor onze eigen diensten of (2) om deze gegevens door te geven aan gelieerde ondernemingen (zijnde ondernemingen die direct of indirect zeggenschap uitoefenen over of onder gemeenschappelijke zeggenschap staan met ESS. Voor het adverteren van onze eigen diensten bewaren en gebruiken wij naast deze informatie ook alle andere gegevens die wij rechtmatig hebben verkregen. Wanneer wij voornoemde gegevens doorgeven aan groepsmaatschappijen die met ons verbonden zijn voor hun reclamedoeleinden, zijn deze maatschappijen wettelijk verplicht om u te informeren dat zij de gegevens van ons hebben verkregen (door middel van een daartoe strekkende mededeling in het reclamemateriaal, etc.).
In dergelijke gevallen bewaren wij informatie over de bron en de ontvanger van de gegevens gedurende een periode van twee jaar. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden.

Informatie over uw gebruiksgedrag

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van hoe u de website gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Bij activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik samenhangende diensten te leveren aan de beheerder van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van de cookies voorkomen met een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware. We willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volledige omvang kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzenden van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl Met betrekking tot de discussie over de inzet van analyse-instrumenten met volledige IP-adressen willen wij er op wijzen dat deze website Google Analytics met de extensie ‘_anonymizeIp()’ gebruikt en daarom IP-adressen alleen worden verwerkt als ze zijn afgekort om een directe herleiding naar personen uit te sluiten.

Externe dienstverleners

Bij het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens worden wij ten dele ondersteund door geselecteerde dienstverleners die in overeenstemming met hun opdracht zich jegens ons streng aan de voorschriften houden en die wij voor aanvang van hun taak als dienstverlener en daarna periodiek controleren.

Gegevensminimalisering

We slaan persoonsgegevens overeenkomstig de beginselen van de gegevensvermijding en gegevensminimalisering slechts zolang op als nodig is of als wettelijk wordt voorgeschreven (wettelijke opslagtermijn). Als het doel voor de verzamelde informatie wegvalt of de opslagtermijn eindigt, blokkeren of wissen we de gegevens.

Uw rechten op inzage, rectificatie, blokkering, wissing of bezwaar

U heeft recht op inzage in de over u opgeslagen persoonsgegevens alsook op rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens. Uitzonderingen: het gaat om gegevens die nodig zijn om processen af te kunnen handelen of de gegevens vallen onder de wettelijke bewaartermijn.

U kunt de door u gegeven toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens te allen tijde voor de toekomst intrekken. Stuur hiervoor een e-mail naar privacy(at)esspost.com.

We helpen u graag verder als u nog vragen hebt over gegevensbescherming en het verwerken van uw persoonsgegevens. We zijn te bereiken via het e-mailadres privacy(at)esspost.com of via de onderstaande contactgegevens.

Het is om het blokkeren van gegevens te allen tijde in aanmerking te nemen nodig de gegevens voor controledoeleinden in een blokkeringsbestand op te nemen. Voor zover er geen wettelijke archiveringsplicht bestaat, kunt u ook verzoeken om het wissen van de gegevens. Anders blokkeren we de gegevens, voor zover u dit wenst.

Uw rechten en contactpersoon

Met uitzondering van de eerder genoemde rechten kunt u te allen tijde om inzage in de over u opgeslagen gegevens vragen, maar ook verzoeken om foutieve gegevens te rectificeren of te wissen. Neem voor het indienen van bezwaren, het aanvragen van inzage in of wissing van gegevens en dergelijke contact op met:

Easy Sanitary Solutions B.V.
Nijverheidsstraat 60
7575 BK Oldenzaal
The Netherlands
T:+31 541 200 800
F:+31 541 200 899
privacy(at)esspost.com

U hebt ook het recht om uw klacht in te dienen bij het Nederlandse College Bescherming Persoonsgegevens.

Neem contact op
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

World map

Find our website that's made specifically for you

Flag

You are visiting our Global website. Based on your language preferences, you might be interested in our website for , where you can find information about products that are available there.